Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-06-04: Annoncering Afgørelse – Furesølund 22, 2830 Virum – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Furesølund 22, Virum.

Afgørelsen vedrører etablering vertikalt jordvarmeanlæg på Furesølund 22, Virum.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter sags nr. 09.08.26-P19-3-19 kan rekvireres på udviklingplanbyggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag, Fælles Sekretariat, Lyngby Rådhus, 4. sal.