Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2019-07-03 - Dispensation - Trongårdsvej 12A. - Naturbeskyttelseslovens §§ 17 og 18.

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af ridebane og skur.

Afgørelsen vedrører lovliggørende dispensation til bibeholdelse af ridebane og skur.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 (skovbyggelinje) og § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 02.34.02-P19-396-15) kan rekvireres på byggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag ved henvendelse i Fælles Sekretariatet, Rådhuset, 4. sal.

Se materiale ovenfor.