Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-08-26: Høring af regulativ for erhvervsaffald

Økonomiudvalget har på møde d. 22. august 2019 godkendt at sende forslag til nyt ”Regulativ for erhvervsaffald” i høring.

Regulativet indeholder forslag om ny ordning for kommunale institutioner og enheder (§ 20).

Den nye ordning omfatter en samlet pakke, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning står for at opsætte og tømme containere til pap, papir, glas, plast og metal, samt afhentning af storskrald og farligt affald. Alle dele af ordningen svarer således til de ordninger, der allerede gælder for husholdninger. På denne måde skabes en genkendelighed for brugerne, fordi skilte, piktogrammer, sorteringskrav mv. er magen til det, de kender hjemmefra. Desuden er der god synergi for Forsyningen i at afhente affald fra fx en daginstitution, når de alligevel afhenter tilsvarende affald ved de omkringliggende boliger.

Ordningen foreslås at være obligatorisk for alle kommunale institutioner, herunder også kommunale idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og administrative enheder. En forudsætning for, at Forsyningen kan tilbyde ordningen, er, at ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt at der er vedtaget et eller flere gebyrer for ordningen. Hvis ordningen vedtages, vil gebyrer blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer.

Enhver har ret til at kommentere forslag til ”Regulativ for erhvervsaffald”. Kommentarer og spørgsmål skal fremsendes senest d. 24. september 2019 til:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Rådhuset, Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

E-mail: trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

De i høringsperioden modtagne kommentarer vil blive vurderet og eventuelt indskrevet i regulativet. Herefter skal regulativet endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.