Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-09-03: Høring - Anvendelse af det tidligere landbrugsmuseum og Virumgård

Kom med idéer og forslag til anvendelse af det tidligere landbrugsmuseum Kongevejen 79-81 og Virumgård Kongevejen 83-85

Offentliggjort d. 3. september 2019

Fra d. 3. september til d. 1. oktober 2019 kan alle komme med idéer og forslag til kommuneplanlægningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en ændret anvendelse af det tidligere landbrugsmuseum, Kongevejen 79-81, og Virumgård, Kongevejen 83-85. Det forudsætter, at kommuneplanen ændres, og derfor indkalder kommunen idéer og forslag til planlægningen i henhold til planlovens § 23 c. Det er hensigten med kommuneplanændringen at fastlægge principper for den fremtidige udvikling af området.

Kommuneplanændringen skal desuden danne baggrund for fremtidig lokalplanlægning af området og et kommende salg af den sydlige del af ejendommen, som vist på kortet.

Afgrænsning Virumgård og landbrugsmuseum
Afgrænsning planområde

Idéer og forslag

Hvis du har idéer eller forslag til planlægningen, kan du sende dem til kongevejen79@ltk.dk. Vær opmærksom på følgende:

  • Høringssvar skal være kommunen i hænde senest d. 1. oktober 2019
  • Husk at angive navn og adresse, da anonyme høringssvar ikke behandles
  • Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre planlægning
  • Indholdet af alle høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret

Besigtigelse og borgermøde

Der er mulighed for se ejendom og bygninger tirsdag d. 10. september 2019 kl. 17 til kl. 19. Mød op på foran det tidligere landbrugsmuseum Kongevejen 79 kl. 17. Besigtigelsen slutter med borgermøde, som holdes i Bernhard Olsen Teatret på frilandsmuseet.

Den videre proces

Efter behandlingen af idéer og forslag forventer kommunen at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg for området. Forslag til kommuneplantillæg bliver sendt i 8 ugers offentlig høring inden kommuneplantillæg forventes endeligt vedtaget. I den forbindelse vurderes det, om der skal udarbejdes en miljøvurdering.