Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2019-09-05: Høring - Strategien Byudvikling i balance

Kommunalbestyrelsen har sendt strategien Byudvikling i balance (Plan- og Agenda 21-strategi 2019) i høring. Høringen løber fra d. 5. september 2019 til d. 5. november 2019.

Offentliggjort d. 5. september 2019

Byudvikling i balance er en Plan og Agenda 21-strategi for hele kommunen. Strategiens formål er at udstikke retning for den fysiske udvikling i kommunen – herunder rammer for revision af Kommuneplan 2017.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra d. 5. september 2019 til d. 5. november 2019.

Alle har ret til at komme med høringssvar til forslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret. Send en mail til planstrategi2019@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

OBS: Rettelse og forlængelse af høring

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. august 2019 at sende forslag til Byudvikling i balance – Plan- og Agenda 21-strategi 2019 i høring med den tilføjelse, at punkter om Firskovvejområdet ændres til:

  • Firskovvejområdet udlægges til aflastningsområde. Den geografiske afgrænsning af aflastningsområdet og butiksstørrelser fastsættes efter nærmere analyse.
  • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at skabe mulighed for en mindre dagligvarebutik til lokalhandel i Firskovvejområdet.

Ved en beklagelig fejl blev tilføjelsen med den ændrede tekst ikke indarbejdet i det offentliggjorte forslag af 5. september 2019.

Teksten er nu pr. 10. september 2019 indarbejdet på side 21, og forslaget er uploadet d.d. på ny på plandata.dk.

Høringen er i den forbindelse forlænget til d. 5. november 2019.

Kommunen beklager, de gener dette må give.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde om strategien Byudvikling i balance d. 21. oktober. Opsamling fra mødet kan du læse her.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer, at strategien Byudvikling i balance ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. Der er derfor ikke foretaget en miljøvurdering. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Grafik

Borgermøde og byvandringer

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage i relation til miljøvurderingsloven, har du mulighed herfor.

Læs en vejledning til klagemulighederne her.