Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2019-10-07: Høring - Forslag til lokalplan 270 og kommuneplantillæg 9/2017 for Lundtoftevej 160 m.fl.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 3. oktober 2019 at fremlægge forslag til lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. og forslag til kommuneplantillæg 9/2017 i offentlig høring. Der afholdes borgermøde d. 11. november kl. 19-21.

Illustration af område ved Lundtoftevej 160
Illustration af området Lundtoftevej 160

Offentliggjort den 7. oktober 2019

Lokalplanforslaget omfatter et område i Lundtofte. Lokalplanforslagets formål er at fastlægge områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde i form af ungdomsboliger og administrationskontorer.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at ændre en del af rammeområde 5.3.90 fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra d. 7. oktober 2019 til d. 4. december 2019.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret. Send en mail til lokalplan270@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde d. 11. november 2019 på Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1. 

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse.

Hvis kommuneplantillægget vedtages endeligt, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planerne vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i forbindelse med lokalplanforslag 270 og forslag til Kommuneplantillæg 9/2017, jf. miljøvurderingsloven § 8. Rapporten indgår som bilag til planforslagene. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.