Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-10-14 - Afgørelse – udledningstilladelse for separat regnvand til Øresund via udløbspunkt Sp R1 ved Stokkerup

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tilladelse til udledning af separat regnvand til Øresund via udløbspunkt Sp R1 ved Stokkerup

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddelt Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tilladelse til udledning af regnvand fra veje, tage og befæstede arealer i et opland ved Taarbæk Strandvej.

Afvandingen i dele af oplandet ændres til separatsystem, hvilket medfører, at der ikke længere vil forekomme aflastning af spildevandsopblandet overløbsvand men udelukkende afledning af regnvand.

Afgørelsen offentliggøres på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, da tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarenævnet inden den 11.11.2019