Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2019-10-17: Vedtaget - Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt udviklings- og helhedsplan for Firskovvej den 3. oktober 2019

Offentliggjort d. 17. oktober 2019

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte justeringer af planen. Afsnittet om detailhandel er ændret til i stedet at omhandle aktive stueetager i bredere forstand.  Derudover er der mindre rettelser såsom konsekvensrettelse ift. benævnelsen Ermelundskilen. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet at der arbejdes videre med muligheden for almene boliger i området.

Fremtidens Firskovvej er et strategisk værktøj, der fastlægger 6 overordnede principper for den videre udvikling i området. Principperne sikrer, at den nye bydel bliver levende og bæredygtig, og kan rumme mange forskellige faciliteter til glæde for både de kommende borgere i og brugere af området, men også for den omkringliggende by.

Med vedtagelse af denne plan tager vi hul på et stort udviklingsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udviklingen af området vil ske i faser, og der vil blive stillet krav til bæredygtighed, arkitektur samt opretholdelse af grønne områder til gavn for alle borgere.

Du kan læse mere om planens indhold samt processen undervejs her.

Udvikling af Firskovvej
Luftfoto af Firskovvej området med lokalplan afgrænsning