Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-10-29: Annoncering - Information om oprettelse af vandråd

I forbindelse med arbejdet med vandområdeplaner 2021-2027 er der nu mulighed for at indstille medlemmer til vandråd. 

Bekendtgørelse om vandråd mv. blev vedtaget den 22. oktober 2019.

Kommunerne i Hovedopland 2.3 Øresund har modtaget de første tilbagemeldinger med ønske om at oprette et vandråd. Kommunerne i oplandet til Øresund har aftalt, at Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Øresund.

Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at indstille medlemmer til vandrådene, hvis der er interesse for at deltage.

Anmodningen skal sendes til basoe@gribskov.dk senest den 15. november 2019 for deltagelse i vandråd indenfor vandområde 2.3 Øresund.

Vandrådet skal være nedsat senest den 2. december 2019.

Vandrådenes og sekretariatskommunens opgaver samt kommunalbestyrelsernes samarbejde udføres i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om vandråd mv.

Mølleåen