Gå til hovedindhold
Du er her:

2019-10-29: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til to tilbygninger og faskine - Glaciset 21

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om opførelse af to tilbygninger i 1 plan samt etablering af faskine til tag- og overfladevand
 

Afgørelsen vedrører to tilbygninger, som dels opføres under eksisterende tag, hvor eksisterende carport er opført, og dels opføres hvor eksisterende overdækning er opført, dog med en mindre forrykning mod sydvest samt etablering af faskine til nedsivning af tag- og overfladevand.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65, stk. 2, har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sagsnr. 02.34.02-P19-469-19) kan rekvireres på byggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag ved henvendelse i Fælles Sekretariatet, Lyngby Rådhus, 4. sal.