Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2019-11-26: Afgørelse - Lysmaster og kunststofgræsbaner på Ravnholmvej 11 – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af kunststofgræsbaner og lysmaster på Ravnholmvej 11

Afgørelsen vedrører etablering af en kunstgræsbane på 13.300 m² og otte 18 m høje lysmaster dertil.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter sags nr. 02.34.02-P19-338-19 kan rekvireres på byggesag@ltk.dk eller ses hos Center for Udvikling, Plan og Byggesag, Fælles Sekretariat, Lyngby Rådhus, 4. sal.