Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2019-12-02: Annoncering - Vandråd nedsat

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nedsat 

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. Oplandskommunerne afholdte et møde den 26. november 2019 omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund. Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i bekendtgørelse om vandråd mv., blev derfor benyttet.

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 • Fredensborg Vandløbslav
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Skovforening
 • Esrum Ålaug
 • Danske Vandløb
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Nordsjællands Landboforening
 • Gribskov Vandløbslaug
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger, som har anmodet om plads i vandrådet, vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter med mere, ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen kontaktes på 7249 6813 eller basoe@gribskov.dk.

Mølleåen