Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-01-10: Vedtaget - Lokalplan 270 og kommuneplantillæg 9/2017 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl.

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 270 med tilhørende kommuneplantillæg 9/2017 d. 8. januar 2020

Lundtoftevej
Illustration af Lundtoftevej 160

Offentliggjort d. 10. januar 2020

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Der er lavet en miljørapport i forbindelse med planerne. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indarbejdet i lokalplanen.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.