Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-01-13: Høring - Forslag til lokalplan 290 for den centrale del af Taarbæk

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 19. december 2019 at fremlægge forslag til lokalplan 290. Der afholdes borgermøde d. 24. februar 2020 kl. 19-21.

Offentliggjort den 13. januar 2020

Lokalplanforslaget omfatter den mest centrale del af Taarbæk. Lokalplanforslaget erstatter en del af den gældende lokalplan 233 for Taarbæk og indeholder særlige bestemmelser for udvalgte ejendomme i området.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra d. 13. januar 2020 til d. 16. marts 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret.

Send en mail til lokalplan290@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget mandag d. 24. februar 2020 på Taarbæk Skole i gymnastiksalen kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Borgermøde