Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-02-06: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 - Fort Alle 19 og Glaciset 1

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om udstykning og opførelse af nyt enfamiliehus og carport/udhus

Afgørelsen vedrører nyt enfamiliehus i 1 plan med overdækninger og tilhørende carport og udhus på ny ejendom udstykket fra ejendommene Fort Alle 19 og Glaciset 1. Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses nedenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-107-19) kan rekvireres på byggesag@ltk.dk.