Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2020-04-27: Høring - Forslag til lokalplan 272 for Ørholm Nord

Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. april 2020 at fremlægge forslag til Lokalplan 272 for Ørholm Nord i offentlig høring. Kommunen afholder borgermøde

Offentliggjort den 27. april 2020.

Lokalplanforslaget omfatter et område i Ørholm. Lokalplanforslaget fastsætter mindstegrundstørrelser, bebyggelsesprocent, udpeger bevaringsværdige bygninger og beplantning samt fastlægger byggelinjer mod vej.

Lokalplanforslaget indeholder desuden forslag til aflysning af en række servitutter.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 27. april 2020 til den 29. juni 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret.

Send en mail til lokalplan272@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget på Lyngby Rådhus, mødesalen på 1. sal, tirsdag den 16. juni kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Tilmeld dig borgermødet senest fredag d. 12. juni på mailadressen lokalplan272@ltk.dk eller ved at ringe til 45 97 36 11.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.
 

Supplerende materiale til planforslaget