Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Byplanudvalget behandlede på sit møde den 10. juni 2020 høringssvarene, som blev sendt ind under lokalplanforslag 290s offentlige høring. På baggrund af høringssvarene besluttede Byplanudvalget at foretage ændringer i lokalplanens bestemmelser. Det er disse ændringer, som sendes i høring i fire uger.

Ændringerne omfatter:

  • Ændring af formålsbestemmelser
  • Ændring af bestemmelser for Taarbæk Kro
  • Ændring af bestemmelser vedr. tagbeklædning og solceller
  • Ændring af bestemmelser vedr. tagvinduer
  • Ændring af kortbilag 3 vedr. antal af bevaringsværdige træer
  • Ændring af bestemmelser om altaner

Tryk på linket ovenfor for at se ændringerne. Den nye tekst er markeret med gul farve, og den oprindelige tekst er overstreget. Desuden er vedlagt lokalplanens bilag 3, som er rettet, fordi det viste for mange bevaringsværdige træer på Skovvej, samt nyt "Illustrationsbilag 7", der viser Taarbæk Kros facader før og efter.

Giv din mening til kende

Hvis du har forslag eller kommentarer til ændringerne, skal kommunen modtage dem senest den 13. juli 2020. Send en mail til fornyet290@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret.