Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2020-08-18: Forhøring - Idéer og forslag til planlægningen for Lundtofte landsby

Coronaændringer 8. september 2020. Aflysning af byvandring og forlængelse af høringsfrist

 

På grund af de skærpede coronaretningslinjer for forsamlingsforbud, aflyses byvandringen i morgen onsdag den 9. september 2020 fra kl. 17 til kl. 19.

Samtidig forlænges fristen for afgivelser af ideer og forslag til planlægningen fra den 15. september 2020 til den 13. oktober 2020.  Høringssvar sendes til lundtoftelandsby@ltk.dk

Såfremt det kan lade sig gøre i forhold til coronarestriktioner, vil der blive afholdt byvandring den 6. oktober 2020 kl. 17 til kl. 19. Mødested på hjørnet af Ravnholmvej og Om Kæret.

Tilmelding vil være nødvendig. Det kan ske til lundtoftelandsby@ltk.dk senest den 29. september 2020.

Fra d. 18. august til 15. september 2020 kan alle komme med idéer og forslag til kommuneplanlægningen. Vi inviterer desuden på en byvandring i Lundtofte d. 9. september.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker gennem kommune- og lokalplanlægningen at understøtte og udvikle kvaliteterne i Lundtofte landsby, herunder de bygningsmæssige kvaliteter, kulturmiljø, grønne områder og stiforbindelser.

Det forudsætter, at kommuneplanen ændres, og derfor indkalder kommunen idéer og forslag til planlægningen i henhold til planlovens § 23 c.

Lundtofte landsby - afgrænset planområde
Afgrænset område for høring

Idéer og forslag

Hvis du har idéer eller forslag til planlægningen, kan du sende dem til lundtoftelandsby@ltk.dk

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2020. Husk at angive navn og adresse, da anonyme høringssvar ikke behandles.

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre planlægning.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret.

Byvandring

Med forbehold for hvilke retningslinjer i anledning af coronasmitte, der kommer til at gælde den 9. september 2020, planlægges en byvandring i landsbyen den 9. september kl. 17.00 til kl. 19.00.

Du kan tilmelde dig på lundtoftelandsby@ltk.dk - mærk din tilmelding TILMELDNING. Frist for tilmelding er den 1. september 2020. Mødested på hjørnet af Om Kæret og Ravnholmvej – med afstand.

Det videre forløb

Efter behandling af idéer og forslag forventer kommunen at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Lundtofte landsby, som vil blive fremlagt i offentlig høring. Kommunen vil i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene vurdere, om de skal miljøvurderes med det formål at beskrive planernes virkning på miljøet.

Du kan læse mere her