Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-08-19: Fornyet høring - Forslag til lokalplan 291 for villakvarter ved Folkeparken

På baggrund af høringssvar til lokalplanforslag 291 har Byplanudvalget besluttet at udsende enkelte rettelser til lokalplanforslaget i fornyet høring i fire uger

Lp 291 - Villakvarter ved Folkeparken
Villakvarter ved Folkeparken

Lokalplanforslaget er i fornyet høring i fire uger fra d. 19. august 2020.

Rettelserne omfatter:

  • Mulighed for raftehegn med bark langs de stier, som på lokalplanens bilag 1 er markeret som offentlige stier, jf. bilag 1.
  • Mulighed for at integrerede garager/carporte/udhuse må opføres højere end 3 m.
  • Der fastsættes mål på tagvinduer på maks. 60 cm x 80 cm.
  • Egetræ på V. Stuckenbergsvej 26 udpeges som bevarings¬¬værdigt, jf. vedlagte kortbilag 2.
  • Det største egetræ på Chr. Winthers Vej 20A udpeges som bevaringsværdigt, jf. vedlagte kortbilag 2.
     

Her kan du læse Byplanudvalgets behandling d. 12. august 2020 - i pkt 8.

Hvis du har forslag eller kommentarer til ændringerne, skal kommunen modtage dem senest den 16. september 2020. Send en mail til fornyet291@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby. 

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resume af høringssvaret. 

Hvis du har sendt et høringssvar ind i første høring vil du få svar på, hvordan kommunalbestyrelsen har forholdt sig til det, efter lokalplanen er endeligt vedtaget.