Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-08-28: Høring - Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79 og 83-85A

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. august 2020 at fremlægge forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/17 for Kongevejen 79 og 83-85A med tilhørende miljørapport i offentlig høring

Offentliggjort den 28. august 2020.

Lokalplanforslaget omfatter et område i Sorgenfri. Lokalplanforslagets formål er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som kontor, håndværk, værksteder og lager; detailhandel og særligt pladskrævende varegrupper som bilsalg samt publikumsorienteret service som udstilling, møde- og festlokaler.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at dele den eksisterende kommuneplanramme i to og udlægge en ny sydlig ramme til erhvervsformål. 

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 28. august 2020 til den 23. oktober 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret. Send en mail til lokalplan302@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport på Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, 2830 Virum, mandag den 28. september 2020 kl.17-19. Mødet holdes i salen til venstre for hovedindgangen, og der kan parkeres på gymnasiets parkeringsplads. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget. 

Med forbehold for hvilke retningslinjer i anledning af coronasmitte der kommer til at gælde den 28. september 2020, er tilmelding nødvendig. Du kan tilmelde dig på lokalplan302@ltk.dk mærk din tilmelding TILMELDING. Frist for tilmelding mandag den 21. september 2020.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planerne kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i forbindelse med planerne, jf. miljøvurderingsloven § 8. Rapporten indgår som bilag til planforslaget. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.

Supplerende materiale til planforslaget 

En række servitutter foreslås aflyst med lokalplanen – Læs mere om aflysning af servitutter i lokalplanens redegørelse.