Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2020-08-28: Høring - Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79 og 83-85A

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. august 2020 at fremlægge forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/17 for Kongevejen 79 og 83-85A med tilhørende miljørapport i offentlig høring

Invitation til digitalt borgermøde den 3. november kl. 17.00 til kl. 18.30. Høringsfrist forlænget til 18. november 2020

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til digitalt borgermøde om forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/2017 inklusive miljørapport.

Mødet afholdes den 3. november 2020 kl. 17.00 til kl. 18.30.

Vejledning i deltagelse i digitalt borgermøde

En læsevenlig vejledning i at deltage i det digitale borgermøde vil den 30. oktober 2020 blive offentliggjort her på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist forlænget til den 18. november 2020

Da borgermødet den 28. september 2020 blev aflyst, og der afholdes et digitalt borgermøde den 3. november 2020, forlænges den offentlige fremlæggelse af planforslag og miljørapport fra den 23. oktober 2020 til den 18. november 2020.

Hvis du har forslag eller kommentarer til planforslag og miljørapport, skal kommunen modtage dem senest den 18. november 2020. Send en mail til lokalplan302@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby. Kommunen gør opmærksom på, at alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse, e-mailadresse og resume af høringssvaret.

Bygherres forslag til ændringer i projektet

Lyngby-Taarbæk Kommune har i høringsperioden modtaget forslag til mindre ændringer i projektet fra bygherren.

Bygherre har udarbejdet et katalog over forslag til ændringer af forslag til lokalplan 302. Bygherren ønsker forslag til ændringer indarbejdet i den endelige lokalplan. Forslag til ændringerne vil blive præsenteret på det digitale borgermøde den 3. november 2020.  Kataloget over bygherrens forslag til ændringer kan ses nedenfor sammen med planforslagene og miljørapport, der den 28. august 2020 blev offentliggjort.   

Vejledning i at deltage i online borgermøde om planforslag for Kongevejen 79 og 83 – 85A

For at deltage i det online borgermøde tirsdag den 3. november kl. 17.00-18.15, skal du blot klikke på nedenstående link:

Link til online borgermøde

Det er ikke nødvendigt at installere noget for at kunne deltage i borgermødet online. Du kan ikke benytte din mikrofon, men du er velkommen til at stille spørgsmål skriftligt undervejs i Q&A-funktionen. Vores producer vil besvare eventuelle tekniske spørgsmål undervejs, og spørgsmål til indlægsholderne vil blive besvaret til sidst i borgermødet.

Har du problemer med at logge på det online borgermøde, er du velkommen til at kontakte Torben Kirk Wolf, tkwo@niras.dk, +4529602666.

Fra kl. 17.40 vil de skriftlige spørgsmål, som er stillet i Q&A under det online borgermøde, blive besvaret. Det online borgermøde afsluttes herefter, og skulle man have lyst til at deltage i det efterfølgende mikrofonmøde, hvor man som borger har mulighed for at stille sine spørgsmål mundtligt, skal man følge nedenstående vejledning. Mikrofonmødet forventes at starte kl. 18.10.

For at deltage i det online mikrofonmøde, skal du blot klikke på nedenstående link:

Link til online mikrofonmøde

Linket til mikrofonmødet vil ligeledes dukke op i til slut i det online borgermøde i Q&A.

Såfremt man ikke har mulighed for at stille sine spørgsmål skriftligt under det online borgermøde, men ønsker at deltage i det efterfølgende mikrofonmøde, er det vigtigt, at man forinden har testet sin mikrofon. Skulle teknikken alligevel fejle, vil man stadig kunne stille sine spørgsmål skriftligt under mikrofonmødet.

Det er vigtigt, at man enten benytter browseren Chrome eller Edge. Det er kun i disse browsers, at man kan deltage i mikrofonmødet.

Se vejledning til deltagelse i mikrofonmøde

Offentlig høring forlænges foreløbig frem til den 11. november 2020

Forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11 med tilhørende miljørapport.

Den offentlige høring skulle efter planen slutte den 23. oktober 2020. Borgermøde den 28. september 2020 blev imidlertid aflyst på grund af Covid 19. Vi arbejder på, at kunne tilbyde et digitalt borgermøde, fristen for den offentlige høring af planforslagene forlænges derfor foreløbig til den 11. november 2020. Der vil komme besked om digitalt borgermøde via e-boks.

Borgermøde aflyst

På grund af Covid 19 aflyste Lyngby Taarbæk Kommune borgermøde den 28. september 2020 om forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11 med tilhørende miljørapport.

I stedet arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune på at afholde et digitalt borgermøde. Ligeledes forventer Lyngby-Taarbæk Kommune, at fristen for at afgive høringssvar vil blive udskudt.

Der vil blive besked via e-boks om tidspunkt for digitalt borgermøde, forlængelse af høringsfrist og andre praktiske forhold.

Borgermøde 28. september 2020, Virum Gymnasium

ÆNDRING på grund af Corona retningslinjer

Der er nye retningslinjer for, at vi ikke må forsamles mere end 50 personer, derfor deles borgermødet i to.

Første møde afholdes fra kl. 17.00 til kl. 18.00.

Næste møde afholdes kl. 18.30 til 19.30.

Du vil få besked om mødetidspunkt via den mail du har tilmeldt dig fra.

Møderne afholdes på Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, 2830 Virum, Møderne holdes i salen til venstre for hovedindgangen, og der kan parkeres på gymnasiets parkeringsplads. På møderne kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget. 

Du kan tilmelde dig på lokalplan302@ltk.dk,  mærk din tilmelding TILMELDING.

Vi tager forbehold for yderligere ændringer i retningslinjerne på grund af Corona.

Offentliggjort den 28. august 2020.

Lokalplanforslaget omfatter et område i Sorgenfri. Lokalplanforslagets formål er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som kontor, håndværk, værksteder og lager; detailhandel og særligt pladskrævende varegrupper som bilsalg samt publikumsorienteret service som udstilling, møde- og festlokaler.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at dele den eksisterende kommuneplanramme i to og udlægge en ny sydlig ramme til erhvervsformål. 

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 28. august 2020 til den 23. oktober 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret. Send en mail til lokalplan302@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport på Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, 2830 Virum, mandag den 28. september 2020 kl.17-19. Mødet holdes i salen til venstre for hovedindgangen, og der kan parkeres på gymnasiets parkeringsplads. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget. 

Med forbehold for hvilke retningslinjer i anledning af coronasmitte der kommer til at gælde den 28. september 2020, er tilmelding nødvendig. Du kan tilmelde dig på lokalplan302@ltk.dk mærk din tilmelding TILMELDING. Frist for tilmelding mandag den 21. september 2020.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planerne kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i forbindelse med planerne, jf. miljøvurderingsloven § 8. Rapporten indgår som bilag til planforslaget. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.

Supplerende materiale til planforslaget 

En række servitutter foreslås aflyst med lokalplanen – Læs mere om aflysning af servitutter i lokalplanens redegørelse.