Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-10-08: Vedtaget - Kommuneplantillæg 13/2017 for detailhandel i lokalcentre

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt kommuneplantillæg 13/2017 den 8. oktober 2020

Offentliggjort den 15. oktober 2020.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her - under pkt. 9:

Vedtagelsen betyder, at det maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i lokalcentrene ændres fra 1.000 m² med mulighed for yderligere op til 200 m² personalefaciliteter til maks. 1.200 m² bruttoetagemeter inklusiv eventuelle personalefaciliteter.

Ændringen af bruttoetagearealerne i lokalcentre indgår som en strategi og indsats i kommunalbestyrelsens "Plan- og Agenda 21 Strategi 2019 - Byudvikling i Balance".

Kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.
 

Hvis du ønsker at klage