Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-10-08: Vedtaget - Lokalplan 290 for den centrale del af Taarbæk

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 290 for den centrale del af Taarbæk den 8. oktober 2020

Offentliggjort den 9. oktober 2020.

Her kan du læse kommunalbestyrelsens behandling af lokalplanen den 8. oktober 2020 - under pkt. 8.

På baggrund af høringssvar til den første høring har lokalplanforslaget været i fornyet høring i området. Ændringerne omfatter overordnet ændring af lokalplanens formålsbestemmelse samt mindre ændringer af lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Jf. også planlovens § 27 stk. 2.

Lokalplanen regulerer blandt andet bebyggelsens omfang og udseende og udpeger særlige sammenhængende bebyggelser, som er karakteristiske for bydelen.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Hvis du ønsker at klage