Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2020-11-05: Annoncering: Landzonetilladelse til starthuse på Bagsværd Sø

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt landzonetilladelse til opsætning af nye platforme med starthuse på Bagsværd Sø

Efter lov om Planlægning § 35, stk. 1 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt tilladelse til tre nye flytbare platforme med starthuse som placeres henholdsvis ved 200, 500 og 1000 meter startmærkerne på Bagsværd Sø (matrikel 5 Frederiksdal, Sorgenfri) i perioden 1. april til 1. november. I perioden 1. november til 1. april forankres platformene foran Rocentret beliggende i Gladsaxe Kommune.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 01.05.08-P25-3-20) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.