Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om fx isolationshold i kommunen, vaccine og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

2020-11-26: Vedtaget - Lokalplan 291 for villakvarter ved Folkeparken og kommuneplantillæg 7/2017

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 291 for villakvarter ved Folkeparken med tilhørende kommuneplantillæg - Digterkvarteret - den 26. november 2020

Offentliggjort den 30. november 2020.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 26. november 2020 her under pkt. 17.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer af lokalplanen, jf. planlovens § 27 stk. 2.

Ændringerne er: 

•    Mulighed for raftehegn med bark langs de stier, som på lokalplanens bilag 1 er markeret som offentlige stier.
•    Mulighed for at integrerede garager/carporte/udhuse må opføres højere end 3 m.
•    Der fastsættes mål på tagvinduer på maks. 60 cm x 80 cm.
•    Egetræ på V. Stuckenbergsvej 26 udpeges som bevaringsværdigt.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer. Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.
 

Hvis du ønsker at klage