Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

2021-01-14: Høring - Forslag til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2020 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring

Offentliggjort den 14. januar 2021.

Her kan du læse forslag til Kommuneplan 2021 og sende dit høringssvar direkte.

På kommuneplanens hjemmeside findes oversigt over ændringsforslag i forhold til den gældende Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2021 omfatter hele kommunen. Planens formål er at fastlægge rammer og retningslinjer for udviklingsmuligheder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneplanen kan downloades som samlet pdf her. Filen består af 581 sider og fylder ca. 37 Mb.

 

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 14. januar 2021 til den 11. marts 2021.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Indslag under debatten samles og indgår ligeledes i den videre behandling.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar og debatindlæg bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret.

Send høringssvar via høringsportal på kommuneplanens hjemmeside eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Digital debat på Padlet

Kommunalbestyrelsen inviterer desuden alle til at deltage i en digital debat fra torsdag den 4. februar til mandag den 8. februar 2021. På den digitale opslagstavle Padlet vil det være muligt at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til ændringer samt debattere med andre deltagere.

Link til Padlet offentliggøres her på siden, Facebook og LinkedIn torsdag d. 4. februar 2021.

Debatten på Padlet er nu lukket!

Men du kan fortsat sende dine forslag og bemærkninger via kommuneplanens hjemmeside frem til og med den 11. marts 2021, se under afsnit om Offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen ser frem til debat, forslag og bemærkninger.

 

Retsvirkninger

Når kommuneplanen er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

 

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Supplerende materiale til planforslaget

Du kan se tekster og fotos, der indgik i den digitale debat afholdt den 4.-8. februar via dette link.

Likes, placeret ved de enkelte markeringer, fremgår desværre ikke af pdf'en, men de koncentrerede sig om alle de lokale grønne områder markeret i Virum.

Metoden fik en enkelt like, og der er én dislike under afsnit om Sorgenfri ved markeringen med Generelle ændringer.

Derudover er der én skriftlig kommentar til metoden til den offentlige debat.