Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

2021-02-05: Afgørelse - Ikke VVM-pligt - for anlæg af ny vejadgang til Kongevejen 79-85

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for anlæg af vejadgang til Kongevejen 79-85.

Afgørelsen vedrører anlæg af 40 m ny vejadgang til Kongevejen 79-85.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter Miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020.

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor udarbejdes der ikke en  Miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter kan rekvireres på trafikmobilitet@ltk.dk.

Offentliggjort: den 05.02.2021

Materiale: