Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

2021-02-05 Afgørelse - Ikke VVM-pligt - Omlægning af eksisterende grusparkeringsplads

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for omlægningen af eksisterende grusparkeringsplads
 

Afgørelsen vedrører anlæg af ca. 150 grusparkeringspladser, som skal erstatte Frilandsmuseets nuværende parkeringspladser på den
vestlige side af Kongevejen. Frilandsmuseets nuværende parkeringspladser vil blive nedlagt i forbindelse med realisering af
Classic Car House projektet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020.

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor udarbejdes der ikke en
miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter sagsnr. 01.16.04-P19-2-21 kan rekvireres på trafikmobilitet@ltk.dk.

Offentliggjort: den 05.02.2021

Materiale: