Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

2021-04-16: Afgørelse - Ikke VVM-pligt – Etablering af museum for klassiske biler (Classic Car House) på Kongevejen 79-85

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af museum for klassiske biler

Afgørelsen vedrører etablering af museum for klassiske biler (Classic Car House) på i alt ca. 15.000 m².

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25-06-2020. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (j.nr. 02.00.00-P21-13-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.