Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

2021-04-20: Annoncering - Landzonetilladelse - Teaterforestilling i Ulvedalene sommer 2021

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig brug af Ulvedalene til teaterforestilling 

Efter lov om Planlægning § 35, stk. 1 har Lyngby-Taarbæk Kommune på ejendommen Dyrehaven 1, matrikel nr. 1a Jægersborg Dyrehave, Taarbæk meddelt tilladelse til midlertidig brug af Ulvedalene til teaterforestilling i perioden 01.03.2021-13.08.2021.

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde 8.7.40, hvor det bl.a. fremgår, at området er udlagt til landskab, bevarings- og friluftsområde, skov og åben slette med anvendelse som rekreativt grønt område.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-111-19) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.