Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-06-24: Vedtaget - Kommuneplan 2021

Den 24. juni 2021 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneplan 2021 endeligt

Offentliggjort den 9. september 2021.

Du kan læse kommunalbestyrelsens behandling af sagen her – under pkt. 41.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne drejer sig primært om:

  • Uddybende redegørelse om klimatilpasning, oversvømmelse og erosion samt Grønt Danmarkskort, bilag IV-arter og mindre tilretninger af kort 2000-områder
  • Strategisk busnet
  • Supercykelstinet samt rettelser på stikort
  • Lokalcenter Ørholm i bydelsbeskrivelsen for Lundtofte
  • Uddybende tekst om DTU i bydelsbeskrivelsen for Lyngby
  • Ændring af Kongevejen 157 og 159 fra område udlagt til boligformål til område udlagt til erhverv
  • Indsigtslinjer ved Lyngby Kirke i relevante rammeområder

Der blev desuden besluttet flere opsamlende handlinger på baggrund af indkomne forslag og bemærkninger.

Du finder yderligere uddybning af alle ændringer og opsamlende handlinger i notat ”Forvaltningens samlede ændringsforslag og opsamlende handlinger – 12. juni 2021”. Notatet ligger som bilag til punkt nr. 41 på kommunalbestyrelsens møde den 24. juni, se link herover til dagsordener og referater.

Offentliggørelsen af den vedtagne kommuneplan betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Gå til Kommuneplan 2021 og se, hvad der gælder for din ejendom.

Du kan også downloade Kommuneplan 2021 som pdf (35848Kb) her 

Miljøvurdering

Der er ikke udarbejdet en miljørapport i forbindelse med Kommuneplan 2021.

Hvis du ønsker at klage