Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-07-05: Høring - Forslag til lokalplan 299 for Raadvad

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2021 at fremlægge forslag til lokalplan 299 for Raadvad i offentlig høring

Offentliggjort den 5. juli 2021.

Lokalplanforslaget omfatter Raadvad i Jægersborg Dyrehave. Lokalplanforslagets formål er overordnet at bevare det unikke kulturmiljø. Lokalplanen indeholder derfor bl.a. bestemmelser om anvendelsen af områdets bygninger, bevaring af bygninger og beplantning samt hegning og udstykning.

Lokalplanforslaget er lavet i samarbejde med Rudersdal Kommune, da Raadvad ligger i begge kommuner.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra 5. juli 2021 til den 13. september 2021.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret. Send en mail til lokalplan299@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget den 19. august 2021 kl. 19 – 21 i caféen i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget. Hvis der sker ændringer af mødet vil du få besked om det forinden.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.
 

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Supplerende materiale til planforslaget