Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-09-06: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til miljøstation - Mortonsvej 11-25

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af miljøstation

Afgørelsen vedrører miljøstation.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65, stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.34.02-P19-391-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail til byggesag@ltk.dk.