Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-09-13: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til opførelse af tilbygning ved udnyttelse af tagetage - Boveskovvej 12

Lyngby Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om tilbygning ved udnyttelse af tagetage med forhøjelse af tremplen og større taghældning

Afgørelsen vedrører dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje. Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.34.02-P19-111-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.