Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-09-30: Afgørelse - Ikke VVM-pligt - Varmecentral - Lundtoftevej 150

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for eksisterende varmecentral på Lundtoftevej 150

Afgørelsen vedrører eksisterende varmecentral

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sagsnr. 01.16.04-P19-3-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed via mail byggesag@ltk.dk.