Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-10-08: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til vertikalt jordvarmeanlæg - Glaciset 43B

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om et vertikalt jordvarmeanlæg

Anlægget skal erstatte et gammelt gasfyr. Det nye anlæg består af en varmeslange, som sænkes ned i et boret hul, der efterfølgende dækkes til.

Afgørelsen vedrører varmeslange og dens hul, som har en diameter på 20 cm. Dertil en rende som er 90 cm dyb og 50 cm bred.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-153-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.