Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-11-03: Høring - Forslag til lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2021 at fremlægge forslag til lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter og Kommuneplantillæg 1/2021 i offentlig høring. Kommunen afholder borgermøde om lokalplanforslaget 

Offentliggjort den 3. november 2021.

Lokalplanforslaget omfatter villaerne i Sorgenfrigaards Villakvarter samt Fuglevadsvej 47 – 49 (Lykkens Gave) og fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelse, udstykning, hegning og bevaring. Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og lokalplanens bestemmelser om etageantal samt anvendelsen af Fuglevadsvej 47 - 49. 

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 3. november 2021 til den 11. januar 2022.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret. Send en mail til lokalplan241@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder borgermøde om lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter onsdag den 8. December kl. 19 - 21 i Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53A, mødelokale 1. 

På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget. 

OBS. På baggrund af de skærpede Covid-19 restriktioner opfordrer vi til, at du har et gyldigt coronapas. Hvis du føler dig syg, bør du lade dig teste eller blive hjemme. 

Servitutter

Lokalplanforslaget indeholder en omfattende liste over servitutter, der enten helt eller delvist aflyses. Det er muligt at rekvirere ønskede servitutter ved at skrive en mail til lokalplan241@ltk.dk eller ved at ringe til 45 97 36 11.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planerne ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.