Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-11-17: Afgørelse – Jordvarmeboring - Glaciset 43B – Ikke VVM-pligt

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af vertikalt jordvarmeanlæg. Projektforslaget er i høring til og med 15. december 2021.

Afgørelsen vedrører etablering et vertikalt jordvarmeanlæg på Glaciset 43B.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 09.08.26-P19-12-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed afdelingen for jord via mail jord@ltk.dk.