Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-12-22: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 - Råvandsstationer - Schallsvej 18

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstationer til 2 vandboringer

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstationer til 2 vandboringer på Lyngby Kildeplads - Boring B28 og B31 beliggende på matrikel 40ag Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (åbeskyttelselinje) til ansøgte råvandsstationer.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan ses ovenfor og sagernes øvrige akter (B28: sag nr. 02.34.02-P19-336-21 og B31: sag nr. 02.34.00-P19-337-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.