Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-12-22: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 - Råvandsstation - Lyngby Hovedgade 2A

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstation til 1 vandboring

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstation til 1 vandboring på Lyngby Kildeplads - Boring B32 beliggende på matrikel 1e Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1  (skovbyggelinje) til ansøgt råvandsstation.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (B32: sag nr. 02.34.02-P19-338-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.