Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-12-22: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 16-17 - Råvandsstationer - Nymøllevej 135

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstationer til 3 vandboringer

Lyngby-Taarbæk kommune har modtaget ansøgning om etablering af råvandsstationer til 3 vandboringer på Dybendal Kildeplads - Boring B3, B10 og B12 beliggende på henholdsvis matrikel 9a, 9eh og 9fe Lundtofte By, Lundtofte.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (åbeskyttelselinje) og § 17, stk. 1 (skovbyggelinje) til ansøgte råvandsstationer.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan ses ovenfor og sagernes øvrige akter (B3: sag nr. 02.34.02-P19-333-21, B10: sag nr. 02.34.02-P19-334-21 og B12: sag nr. 02.34.00-P19-335-21) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.