Gå til hovedindhold
Du er her:

2022-09-01: Vedtaget - Lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 241 med tilhørende kommuneplantillæg 1/2021 den 1. september 2022

Offentliggjort den 8. september 2021.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her, se pkt 10.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer af lokalplanen, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er: 

  • 3 lindetræer på Borgevej udpeges som bevaringsværdige.
  • Byggelinjer på Fuglevadsvej lempes, så åbne carporte kan placeres tættere på vejskel.
  • Bevaringsværdig villa på Fuglevadsvej 7 får mulighed for tagpap.
  • Ændrede bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger på Caroline Amalie Vej 42B, 50, 70 og 74.
  • Det offentligt tilgængelige areal til Lykkens Gave ændres til mindst 5.500 m2.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Hvis du ønsker at klage