Gå til hovedindhold
Du er her:

2022-11-09: Afgørelse om anlæg af nye parkeringspladser, ændring af tilkørselsforhold og varegård, nedrivning af enfamiliehus, samt en tilbygning til eksisterende Dagli’ Brugsen Ørholm på Nøjsomhedsvej 45 – Ikke VVM-pligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af nye parkeringspladser, ændring af tilkørselsforhold og varegård, nedrivning af enfamiliehus, samt en tilbygning til eksisterende Dagli’ Brugsen Ørholm på Nøjsomhedsvej 45.

Afgørelsen vedrører etablering af 13 nye parkeringspladser, ændring af tilkørselsforhold og varegård, nedrivning af enfamiliehus, samt en tilbygning på 15 m² til eksisterende Dagli’ Brugsen Ørholm.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 02.00.00-P21-78-22) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.