Gå til hovedindhold
Du er her:

2022-11-28: Arealerhvervelse til vejudvidelse af Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby.

I forbindelse med ombygning af Lundtoftegårdsvej inkl. udvidelse mod vest er der ved frivillig aftale erhvervet nogle jordstrimler til berigtigelse af matrikelforholdene.

Efterfølgende er der opstået behov for en mindre korrektion af det erhvervede areal. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at erhverve areal til vejformål og areal med henblik på at fastsætte begrænsninger for anvendelse af et delareal af ejendommen Lundtoftegårdsvej 95.

ÅSTEDSFORRETNING

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Lyngby-Taarbæk Byråd den 6. oktober 2022, afholdes åstedsforretning således:

  • Mandag den 9. januar 2023 kl. 12.00

Ekspropriationen vedrører ejendommen:

  • Matr.nr. 13bæ Lundtofte By, Lundtofte

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af arealafståelsen, idet ejerne dog indvarsles særskilt ved digital post.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Lyngby Rådhus, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Venlig hilsen
 

Lyngby-Taarbæk Kommune

Trafik og Mobilitet

trafikmobilitet@ltk.dk

tlf.: 45973500