Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-01-31: Høring - Forslag til lokalplan 303 for Hjelmsvej, Frenderupvej og Mønsvej

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2023 at fremlægge forslag til lokalplan 303 for Hjelmsvej, Frenderupvej og Mønsvej i offentlig høring. Kommunen afholder borgermøde om lokalplanforslaget 

Digital tilgængelighed

Sidens PDF-filer er ved at blive opmærket jf. Lov om webtilgængelighed, og vil erstatte de nuværende, når de er klar. Forventeligt går der ca. 5 hverdage fra sidens publiceringsdato.

Her kan du læse forslag til lokalplan 303. (PDF)

Offentliggjort den 31. januar 2023.

Lokalplanforslaget omfatter et rækkehusområde i Virum. Lokalplanforslagets formål er at sørge for at rækkehusenes helhed bevares og den grønne karakter sikres.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 31. januar 2023 til den 28. marts 2023.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget.

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse, e-mail og resume af høringssvaret.

Send en mail til lokalplan303@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget i Virumhallen, Geels Plads 40, mødelokale 1, onsdag den 1. marts, kl. 19 – 21.

På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse. 

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Supplerende materiale til planforslaget 

En række servitutter foreslås aflyst med lokalplanen – du kan se de relevante servitutter her (PDF):

Her kan du læse referatet fra borgermødet i Virumhallen onsdag den 1. marts 2023. (PDF)