Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-02-23: Høring - Forslag til arkitekturpolitik og præmiering af bygninger

Kommunalbestyrelsen sender forslag til en ny arkitekturpolitik i offentlig høring i 7 uger. I høringsperioden er der mulighed for at indstille bygninger til præmiering

Offentliggjort d. 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø i kommunen – med byudvikling, nye byrum, landskaber og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Med forslaget til en ny arkitekturpolitik ønsker kommunalbestyrelsen at fastlægge en politisk retning for, hvordan der kan arbejdes mod en god arkitektur og bygges videre på bydelenes egenart. 

Arkitekturpolitikken beskriver arkitektoniske værdier og retter sig mod alle, der ønsker at bygge i kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker med arkitekturpolitikken at opfordre grundejere og bygherrer til at arbejde med de samme arkitektoniske værdier.

Politikken er ikke i sig selv bindende, men visioner og intentioner i politikken vil være retningsgivende, når kommunen fx udarbejder nye lokalplaner, ligesom den kan gøre borgere og bygherrer opmærksom på vigtigheden og værdien af god arkitektur. 

Kommunalbestyrelsen håber med forslaget at få en konstruktiv dialog med borgere, bygherrer og interesserede parter om fremtidens arkitektur og byrum, bæredygtighed og kulturarv.

Du kan læse Forslag til arkitekturpolitik her (PDF).

Offentlig høring og præmiering af bygninger

Den offentlige høring løber fra d. 23. februar til d. 13. april 2023.

Under hele høringen kan du komme med forslag og bemærkninger til arkitekturpolitikken og stille forslag til bygninger, som, du synes, skal præmieres. Det kan både være vellykket nybyggeri eller renovering. Byggeri og renovering skal være foretaget inden for de sidste 4 år.

  • Arkitekturpolitik: Send forslag og bemærkninger senest 13. april til arkitekturpolitik@ltk.dk eller skriv til Kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.
  • Præmiering af bygninger: Send dine forslag til bygninger, som, du synes, skal præmieres senest 13. april til arkitekturpris2023@ltk.dk eller skriv til Kommunalbestyrelsen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, mailadresse/adresse og resumé af høringssvaret. Ved navne- og adressebeskyttelse vil disse informationer ikke blive offentliggjort.

Dialog om arkitekturpolitikken

Kommunalbestyrelsen inviterer borgere, bygherrer og interesserede parter til dialog om arkitekturpolitikken.

  • Tirsdag d. 28. marts kl. 15 – 18
  • I foyeren på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, Kgs. Lyngby

Her kan du få udleveret en trykt udgave af forslag til arkitekturpolitik. 

Politikere og medarbejdere i forvaltningen vil stå klar til at fortælle om forslagets indhold, svare på spørgsmål og tage imod forslag og bemærkninger, og du får mulighed for at foreslå en eller flere bygninger i kommunen, som du synes, skal præmieres.