Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-03-02: Afgørelse – Ikke VVM-pligt – Tilladelse til jordvarmeanlæg – Krogvej 20, Virum

Lyngby-Taarbæk Kommune har afgjort, at der ikke er VVM-pligt for etablering af dybt jordvarmeanlæg. Etablering af anlægget tillades. Projektforslaget er i høring til og med 30. marts 2023.

Afgørelsen vedrører etablering et dybt jordvarmeanlæg på Krogvej 20, Virum.

Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sags nr. 09.08.26-P19-55-22) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed afdelingen for Jord via mail jord@ltk.dk.