Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-07-31 Høring : Cykelstrategi 2023-2032

Forslag til cykelstrategi sendes i offentlig høring 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2023 at sende forslag til cykelstrategi i offentlig høring.

Du kan læse beslutningen i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2023 her

Den overordnede vision i strategien er, at det skal være attraktivt og trygt for alle at cykle i Lyngby-Taarbæk Kommune for at styrke en grøn, sund og trængselsreducerende transportform.

Forslag til cykelstrategi danner rammen for, hvordan vi ønsker at forsætte arbejdet med cyklisme i Lyngby-Taarbæk Kommune i de kommende år.

Her kan du læse Forslag til Cykelstrategi 2023-2032.

Cykelstrategien vil blive fulgt af en prioriteret handleplan med forbedringsforslag på stinet samt øvrige tiltag som understøtter strategiens overordnede vision. Arbejdet med at udarbejde en handleplan til cykelstrategien går i gang, når strategien er endeligt vedtaget.

Relevante aktører og interessenter vil få mulighed for at komme med input til den handleplan som ledsager cykelstrategien.

Offentlig høring

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling af cykelstrategien. Vi gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, mailadresse/adresse og resumé af høringssvaret. Ved navne- og adressebeskyttelse vil disse informationer ikke blive offentliggjort.

Skriv til Center for Trafik, Mobilitet og Bæredygtighed, Trafik & Mobilitet, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby med dine bemærkninger senest den 22. september 2023.

Kontaktoplysninger ses i kontaktboksen til højre her på siden.