Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-06-19: Dispensation åbeskyttelses- og skovbyggelinje til adgangsvej/trappe ved Caroline Amalie Vej

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt dispensation  til etablering af adgangsvej/trappe ved Caroline Amalie Vej. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (åbeskyttelselinje) og § 17, stk. 1 (skovbyggelinje) til etablering af adgangsvej/trappe på matrikel 5pø Lundtofte By, Lundtofte ved Caroline Amalie Vej. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sagsnr. 02.00.00-P21-54-24) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Byudvikling og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.

Materiale:

Afgørelse

Webtilgængelighed

PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser – men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv til byggesag@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.