Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-06-19: Dispensation fortidsmindebeskyttelseslinje til fjernvarmeledning på Hummeltoften 1, I.H. Mundts Vej 2A m.fl.

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt dispensation  til etablering af fjernvarmeledning på Hummeltoften 1 m.fl.

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til etablering af fjernvarmeledning på matrikel 21o (Hummeltoften 1), 26ak (I.H. Mundts Vej 2A-2B), 7000a (I.H. Mundts Vej), 7000bi (sti) og 7000 g () Virum By, Sorgenfri.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses her og sagens øvrige akter (sagsnr. 02.00.00-P19-52-24) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Byudvikling og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.

Materiale:

Afgørelse

  • Webtilgængelighed

    PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser – men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

    Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv til byggesag@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.