Gå til hovedindhold
Du er her:

2024-06-19: Landzonetilladelse til legetårn i labyrint på Frilandsmuseet

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt landzonetilladelse til legetårn i plankeværkslabyrint på Frilandsmuseet  på ejendommen Højskolevej 17.

Efter lov om Planlægning § 35, stk. 1 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt landzonetilladelse til legetårn i plankeværkslabyrint på Frilandsmuseet på ejendommen Højskolevej 17, matrikel 4o Virum By, Kgs. Lyngby. 

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 

Afgørelsen og sagens øvrige akter (sagsnr. 02.34.02-P19-115-24) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Byudvikling og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.

Materiale

Afgørelse

Webtilgængelighed

PDF-filerne på denne side er endnu ikke gjort webtilgængelige af hensyn til personer med funktionsnedsættelser – men er indtil videre gammeldags PDF-filer, som stadig kan læses af mange.

Hvis du har brug for en webtilgængelig udgave, så skriv til byggesag@ltk.dk med link til denne side. Du vil modtage en opmærket udgave af filerne inden for ca. 5 arbejdsdage.